Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στον ενιαίο κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της υπηρεσίας συντονισμού του ΕΠΑ για τις ενέργειες τεχνικής βοήθειας του ΕΠΑ.

Επισυνάπτονται τα απαιτούμενα αρχεία σε μορφή zip.

Διαβάστε Περισσότερα