Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στον ενιαίο κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της υπηρεσίας συντονισμού του ΕΠΑ για τις ενέργειες τεχνικής βοήθειας του ΕΠΑ.

Διαβάστε επίσης ...