Θεσμικό Πλαίσιο ΕΠΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)N.4635/2019, αρ. 118 -139 (Α΄167)Ν.4796/2021.αρ.58 (Α’63)

Ν.4849/2021.Κεφ.Δ -αρ.80-84 (Α΄207)

Ν.4919/2022.αρ.60 (Α’71)

Ν.4348/2022.αρ.67 (Α’ 126)

Ν.5079/2023.αρ.128
Κωδικοποιημένο Κείμενο
Έγκριση του Εθνικού Προγράμματος ΑνάπτυξηςΠΥΣ 38/ 31.8.2020 (Α’ 174)ΥΑ 141748 27.12.2021 (Β΄6358)

ΥΑ 123675/21.12.2023 (Β΄7342)
 
Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής ΠεριόδουΥΑ 4378/ 15.1.2020 (Β’ 67)
ΥΑ 30457/ 11.3.2021 (Β΄ 998)


ΥΑ 99318/14.10.2022 (Β΄5484)


ΥΑ 82774/20.9.2023 (Β΄5567)
 
Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) στο ΕΠΑ 2021 – 2025ΥΑ 95189/ 14.9.2020 (Β΄3961)  
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΠΑ 2021-202562564/ 4.6.2021 (Β’ 2442)ΥΑ 55415/30.5.2022 (Β’ 2741)

ΥΑ 8878/16.5.2024 (B’ 2909)
 Κωδικοποιημένο Κείμενο
Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των ΠρογραμμάτωνΥΑ 64957/ 10.6.2021 (Β’ 2548)ΥΑ 142462/ 28.12.2021 (Β’ 6393)

ΥΑ 55416/30.5.2022 (Β΄2741)

ΥΑ 123824/20.12.2022 (Β’ 6533)


ΥΑ 9475/31.5.2024 (Β’ 3079)
 
Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΣ ΕΠΑ)ΥΑ 126518/ 22.11.2021 (Β΄5524)  
Τεχνική Βοήθεια ΕΠΑ και διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης Καταλόγων ΠρομηθευτώνΥΑ 26329/11.3.2022 (Β΄1244)