Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση δημοσιοποίησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Επισυνάπτεται το έγγραφο «Ανακοίνωση δημοσιοποίησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Διαβούλευση ΕΠΑ

Βάσει του άρθρου 123 του ν. 4635/2019 (Α΄167), το σχέδιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00.

Τα Υπουργεία, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, οι κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι και οι πολίτες, καλούνται να συμμετάσχουν καταθέτοντας τις προτάσεις τους.

Για να δείτε το σχέδιο του ΕΠΑ, πατήστε εδώ.